Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất tại nội thất Art Home

Quy Trình Làm Việc
Lượt xem: 1,988

Dưới đây là mẫu hợp đồng thiết kế nội thất mà Nội thất Art Home đã ký với các chủ căn hộ trong những năm qua. Nó là mẫu hợp đồng được hoàn chỉnh dựa trên khả năng tương thích tính chặt chẽ của hợp đồng thiết kế nội thất giúp các bên tin tưởng nhau hơn.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thiết kế nội thất mà Nội thất Art Home đã ký với các chủ căn hộ trong những năm qua. Nó là mẫu hợp đồng được hoàn chỉnh dựa trên khả năng tương thích tính chặt chẽ của hợp đồng thiết kế nội thất giúp các bên tin tưởng nhau hơn.

Các nội dung chính trong hợp đồng thiết kế nội thất tại nội thất art home:​


  • Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng
  • Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng
  • Điều 3: Trị giá hợp đồng
  • Điều 4: Phương thức thanh toán
  • Điều 5: Trách nhiệm của các bên
  • Điều 6: Các điều khoản chung
  • Điều 7: Điều khoản thi hành
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT
Số: 00/00/HĐTK

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2014, Tại Hà Nội , chúng tôi, đại diện cho các bên ký Hợp đồng gồm có:
Bên giao (gọi tắt là Bên A):
Đại diện: ................................................ Chức vụ :.................
Địa chỉ :
Điện thoại:
Bên nhận (gọi tắt là Bên B):
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ART HOME
Đại diện: Ông ................................ Chức vụ : Giám đốc. Văn phòng : Số 20 Phố Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Showroom : Số 20 Phố Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.2242.6879
Xưởng Sản xuất: 1295 đường Giải Phóng- Hà Nội.
Điện thoại: 04.22426879 - Hotline : 0935351616 MST : 0106068777 Số tài khoản : 3979 6666 001 Ngân hàng Tiên Phong Bank - chi nhánh Hoàn Kiếm
Email: contact@arthome.vn; arthomedecor@gmail.com
Website: www.arthome.vn
Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế nội thất với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất ………………………………..
với tổng diện tích thiết kế là:......................... với nội dung công việc như sau:

1: Nội dung công việc: Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây
- Khảo sát hiện trạng
- Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều
- Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất
- Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật)
- Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn
- Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng
- Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có)
- Tổ chức thi công và giám sát ( nếu bên A yêu cầu)
- Đi mua vật liêu cùng bên A theo đúng thiết kế
1.1: Hồ sơ thiết kế và Phương thức bàn giao:
Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết gồm:
- Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
- Phối cảnh tổng thể công trình.
- Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:
- Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật); mã số sơn tường
- Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.
Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng:
Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:
Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng bao gồm:
- Các mặt bằng bố trí
- Thuyết minh ý tưởng
- Ảnh minh hoạ
- Các mặt bằng bố trí nội thất.
- Các mặt đứng.
- Phối cảnh nội thất … phòng
- Thời gian: Muộn nhất là ngày :
Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế (Bao gồm hồ sơ nội thất và Hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:
- Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
- Phối cảnh tổng thể công trình.
- Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
- Bảng mô tả vật liệu thi công.
- Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
- Thời gian: Muộn nhất là ngày :
Điều 3: Trị giá hợp đồng:
Đơn giá gói thiết kế : .......................Đ

Bằng chữ: ........................................................................................... đồng chẵn
Điều 4: Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Điều 5: Trách nhiệm của các bên

5.1: Trách nhiệm của bên A
- Bên A có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các đồ nội thất có ý định giữ lại sử dụng
- Bên A có trách nhiệm sắp xếp thời gian để gặp bên B tại những thời điểm giao hồ sơ và thống nhất phương án.
- Bên A cam kết thanh toán đúng theo thời hạn đã định (ghi tại điều 4).
5.2: Trách nhiệm của bên B
- Cung cấp đầy đủ tài liệu và đảm bảo thực hiện các công việc đã nêu cụ thể ở trên.
- Đảm bảo đúng tiến độ thiết kế đã định
- Đảm bảo thiết kế theo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật mà Bộ xây dựng Việt Nam đã quy định.
- Đảm bảo thực hiện việc giám sát tác giả tại công trường vào những thời điểm cần thiết.
- Những tài liệu bên B cung cấp phải phù hợp với luật hiện hành của Việt Nam
- Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.
Điều 6: Các điều khoản chung
6.1. Thông qua phê duyệt thiết kế
Khi kết thúc mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.
6.2. Thay đổi thiết kế.
Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.
6.3 Bản quyền
Bên B phải cung cấp cho bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

Điều 7: Điều khoản thi hành:
Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày ký Biên Bản thanh lý hợp đồng.
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.
Hợp đồng lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Đại diện bên A Đại diện bên B

Trên đây là mẫu hợp đồng thiết kế nội thất được nội thất Art Home biên soạn dựa trên tính thực tế qua các công trình thi công nội thất đã được Art Home đúc kết ra. Hy vọng nó là nguồn để bạn tham khảo khi làm việc với Art Home hoặc cũng có thể là các công ty khác.
Mời bạn xem thêm: