Báo giá ghế Sofa năm 2015

Báo Giá
Lượt xem: 1,392

Báo giá ghế Sofa năm 2015. Nội thất Art Home gửi tới bạn khung giá cho ghế sofa. Các mẫu này được thực hiện theo mẫu có sẵn hoặc theo thiết kế của Art Home. Báo giá này áp dụng từ tháng 8/2015 đến khi có báo giá mới.

Báo giá ghế Sofa năm 2015. Nội thất Art Home gửi tới bạn khung giá cho ghế sofa. Các mẫu này được thực hiện theo mẫu có sẵn hoặc theo thiết kế của Art Home. Báo giá này áp dụng từ tháng 8/2015 đến khi có báo giá mới.
SOFA GÓC
STT TÊN SP KÍCH THƯỚC Chất liệu GIÁ
Dài Rộng Cao
1 S1007 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
2 S1008 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
3 S1010 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
4 S1011 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
5 S1019 2800 2000 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
6 S1028 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,500,000
Bàn 1200 650 420 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 4,500,000
Ghế đơn 1100 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 4,000,000
7 S1037 2000 3600 1600 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 31,000,000
8 S1051 3000 2000 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,900,000
Ghế rời 1800 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 8,800,000
9 S1081 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
10 S1082 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
11 S1086 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
12 S1088 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
14 S1090 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,300,000
15 S1091 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,300,000
16 S1095 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,000,000
17 S1096 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,300,000
18 S1122 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
19 S1131 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,500,000
20 S1136 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,200,000
Bàn 800 600 420 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 4,000,000
21 S1141 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
22 S1142 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
23 S1146 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
24 S1162 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,400,000
Ghế đơn 700 800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 3,500,000
25 S1164 2800 2000 9000 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,800,000
Ghế đơn 1100 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 3,800,000
26 S1173 1800 3600 2000 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 33,000,000
27 S1174 2300 3600 2100 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 34,400,000
28 S1175 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 23,500,000
29 S1176 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,700,000
30 S1178 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,500,000
31 S1183 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 17,500,000
32 S1185 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 23,000,000
33 S1203 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,700,000
Ghế đơn 900 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 3,800,000
34 S1207 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
35 S1245 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,900,000
36 S1269 2200 3600 1800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 29,800,000
37 S1292 3000 2000 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,500,000
Đôn 800 800 400 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 1,500,000
38 S1293 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,900,000
39 S1304 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 23,800,000
40 S1311 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,200,000
41 S1312 3000 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,900,000
Đôn ghế ( 4 cái) 350 350 400 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 2,000,000
42 S1322 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,500,000
43 S1332 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 17,500,000
Bàn 1200 600 420 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 2,500,000
44 S1333

2800
1800
900​
khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
Ghế rời
1600
800
900​
khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
Đôn
600
400
400​
khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 7,500,000
45 S1335 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 600.000/cái
46 S1337 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
47 S1339 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,700,000
48 S1340 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,100,000
49 S1341 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 20,500,000
50 S1342 2200 3600 1800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 29,800,000
51 S1343 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,600,000
52 S1344 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,700,000
53 S1345 2600 1000 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 14,800,000
54 S1346 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,800,000
55 S1347 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
Ghế rời 1800 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 8,500,000
56 S1350 3000 2000 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,900,000
57 S1351 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,600,000
58 S1352 3000 2000 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,000,000
59 S1353 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,500,000
60 S1354 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,700,000
61 S1357 3000 3000 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 33,500,000
62 S1359 2800 2000 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
Ghế đơn 1200 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 4,000,000
63 S1360 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
Ghế đơn 1000 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 3,500,000
64 S1361 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
65 S1362 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,600,000
Ghế đơn 1000 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 3,500,000
66 S1363 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
Ghế đơn 1000 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 3,900,000
67 S1380 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,100,000
68 S1381 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,300,000
69 S1382 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,900,000
70 S1383 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,100,000
71 S1384 2200 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 12,000,000
72 S1386 2200 1100 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,200,000
73 S1387 2800 1800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
Sofa băng rời 2000 900 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 8,000,000
74 S1388 1600 3400 2000 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 28,800,000
75 S1389 2600 2100 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
Đôn 1000 800 400 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 1,800,000
76 S1391 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,900,000
77 S1392 3100 2000 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
78 S1393 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 20,500,000
79 S1394 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 20,500,000
80 S1395 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
81 S1396 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
82 S1397 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,900,000
83 S1399 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,000,000
84 S1400 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 17,500,000
85 S1401 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 24,500,000
86 S1811 2800 1800 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,700,000
Đôn ghế ( 2 cái) d500 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili , chân inox 2,200,000
SOFA KB
1 S1357 3000 3000 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 34,000,000
2 S1358 2200 1000 850 850 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 25,000,000
3 S2003 2200 100 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,000,000
4 S2020 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 45,000,000
5 S2023 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 48,000,000
6 S2028 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 35,500,000
7 S2033 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 28,700,000
8 S2035 2000 900 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,500,000
9 S2041 2000 800 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 24,300,000
10 S2044 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 46,000,000
11 S2055 2200 1100 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 23,000,000
12 S2062 2200 1000 850 850 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,000,000
13 S2091 2200 1100 800 800 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,800,000
14 S2095 2000 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 43,700,000
15 S2098 2200 1100 800 800 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,700,000
16 S2133 2200 1000 800 800 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 17,500,000
Đôn 400 400 400 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 400,000
17 S2134 2200 1100 900 900 850 850 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 25,500,000
Bàn 1200 600 420 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 5,500,000
Đôn 450 450 500 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 1,500,000
18 S2149 2200 1100 800 800 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,000,000
19 S2161 dài 2200 850 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 11,900,000
Ghế đơn vuông 1100 850 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 4,500,000
Ghế đơn tròn 1000 1000 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 10,000,000
20 S2163(1168) 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,600,000
21 S2167 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 24,700,000
22 S2169 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 29,000,000
23 S2171 2200 1100 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,600,000
24 S2173 2500 1200 850 850 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 16,000,000
25 S2174 2200 1100 800 850 850 800 800 800 400 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,400,000
26 S2175 2200 1100 850 850 850 850 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 22,700,000
27 S2176 2200 1100 850 850 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,800,000
28 S2177 2200 1100 800 800 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,300,000
29 S2178 2000 1600 1400 850 850 850 850 850 850 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 24,700,000
30 S2179 2200 1100 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,900,000
31 S2184 2200 1100 850 850 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 28,000,000
32 S2185 2200 1000 800 800 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 17,900,000
33 S2186 2200 1000 800 800 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 25,600,000
34 S2188 2200 1000 800 800 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 18,900,000
35 S2189 2200 800 800 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 9,000,000
36 S2190 2000 1800 700 850 850 850 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 27,000,000
37 S2191 2200 1000 850 850 850 850 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 19,800,000
38 S2192 2200 1000 850 850 850 850 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 21,600,000
39 S2193 2200 750 850 850 850 850 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 23,100,000
40 S2194 2200 1100 900 900 900 900 khung gỗ dầu, mút D40 bọc vải bố hoặc simili 26,600,000

ĐÔN GHẾ
1 ĐÔN GHẾ 400 400 400 600,000
2 ĐÔN GHẾ 500 500 400 800,000
3 ĐÔN GHẾ 800 600 400 1,200,000
4 ĐÔN GHẾ 1000 600 400 1,500,000
Ghi chú bảng báo giá ghế sofa

  • Báo giá ghế sofa trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Báo giá ghế sofa trên chưa bao gồm phụ kiện như: đèn chiếu sáng, bọc da…
  • Báo giá ghế sofa trên đã bao gồm nhân công lắp đặt
  • Miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành Hà Nội
  • Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày lắp đặt hoàn thiện tại công trình
  • Khi mua tủ gỗ đựng quần áo bạn sẽ được tặng sản phẩm giá kệ trang trí nghệ thuật trị giá hơn 500k
Đây bảng báo giá ghế sofa của nội thất Art Home. Báo giá áp dụng từ 2/9/2015 đến khi có thông báo mới. Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ART HOME
o Trụ Sở: Số 65 Ngõ 1295 Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
o Xưởng Sản Xuất: Số 65 Ngõ 1295 Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
o Điện thoại:09 3535 1616
o Email:contact@arthome.vn
o Giờ làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30
Thứ 7: 8h00 - 12h00